Müslüman olanların bilmesi gereken ilk konulardan birisi İslam’ın şartlarıdır. Namaz, oruç, haç, zekat ve kelime-i şahadet getirmek olarak 5 tane İslam’ın şartı mevcuttur. Bu şartlar kişinin yaşam koşullarına göre dizayn edilmiştir. İslam dininde zorluk yoktur. Haç ve zekat şartı sadece maddi durumu iyi olan Müslümanlar için farzdır. Zekat malı haramlardan korur. Gücü yeten her Müslüman zekatını vermelidir.

Zekat görünürde fakire veriliyor gibi görünse de aslında kişi zekat vererek önce kendini korumaya alıyordur. Allah-u Teala dünya üzerinde böyle bir nizam ortaya koymuş ve Müslümanların yardımlaşmalarını istemiş ve emretmiştir. Zengin olan kişi fakirleri doyursun buyurmuştur.

Zekat Kimlere Farzdır?

İslam dininde belirlenen nisap miktarı mala, altına, gümüşe, buğdaya, küçük ve büyük baş hayvanlardan ölçülerden mala sahip olanların zekat vermeleri farzdır. Kuranı Kerim’de birçok ayette zekat anlatılmaktadır. Zekat dinen çok önemli ve sevabı, Allah katındaki karşılığı çok fazladır. Zekatın farz olması için gerekli olan hükümler, Müslüman olmak, akli melikelerinin yerinde olması, hür olmak, buluğ çağını geçmiş olmaktır.

NE? NASIL?  İslam'ın Kutsal Taşı Hacer-ül Esved Tarihi Nedir?

Zekat Kimlere Verilir? Kimlere Verilmez?

Müslümanların yardımlaşması ve birlik olması için uygulanmasını istenilen zekat mefhumu zenginlerin mallarından fakirlere vermeleridir. Bakmakla yükümlü olunan kişilere zekat verilmez. Anne, baba, dede, büyük anne ve evlada zekat verilemez.

 • Fakir olan komşu
 • Fakir olan akraba
 • Kardeş
 • İlim talebesi
 • Yolda kalmışa
 • Esire
 • Borçlu olana

Unutmayalım ki zekat vermek insanı fakirleştirmez, aksine malını temizler.

Zekat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Zenginlerin yılda bir defa mallarının 40/1’ini yani %2,5 fakirlere vermesine zekat denir. Usulen ramazan ayı içerisinde uygulanan bu ibadet, nisap miktarı ölçüsü hesaplanarak verilecek miktar belirleniyor. Bu malların bir yıl boyunca sizde kalmış olması gerekiyor. Bazı kişiler bir yıl dolmadan bu malları hemen satmak telaşına kapılarak cahilce hareket etmektedirler. Zekat vermemek için. Bu ve bunun gibi hareketlerden kaçınmak gerekir.

 • Altın da 80.18 gram
 • Deve de 5 adet
 • Sığır da 30
 • Koyun/keçi de 40
NE? NASIL?  Pakistanlılar'ın Türkiye'ye Gelme Sebebi

Bu ölçülere sahip olan zenginlerin her yıl mallarından az bir bölümünü Allah fakirlere zekat olarak vermeyi emretmiştir.

İzleyin: Videolu anlatımla zekat nasıl hesaplanır?

Ziynet Eşyaları Zekâta Dahil Mi?

80.18 gram ve üzerindeki altına veya takıya sahip olanlar bunların zekatını vermelilerdir. Bu ziynet eşyalarının en az bir yılı doldurmuş olması gerekiyor.

Zekat Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Zekat verilecek belirlenen mallar dışında, kirada evi olanlar kişiler bir aylık kirayı zekat olarak vermelidir. Kişi yıllarca ödemek için girdiği kredi, Toki, kooperatif borçlarını zekattan düşemez. Vermiş olduğu zekatı vergiden de düşülemez. Zekat dini bir görevdir. Vergi ise devlete ödenir. Devlete ödemiş olduğumuz vergiler de zekat yerine geçmez. Vergiyi ayrı vermek ve zekatı da ayrı olarak vermek münasiptir.

Ticaret Mallarında Zekat Hesaplanması

Kar etmek maksadıyla alım ve satım yapılmasına ticaret denir. Ticaret mallarında ise yine 80.18 gram altın değerinde mala sahip olan ticaret mallarından da, elde edilen kar hesaplanmadan sadece ana malın 40/1’i üzerinden zekat hesaplanması yapılır.

NE? NASIL?  İyi bir iş görüşmesi için nasıl hazırlanılmalı? Neler yapılmalı, neler yapılmamalı?

Taksitle Zekat Verilir Mi?

Zekatı birden ödeme imkanı bulamayanlar yıl içerisinde parça parça ödeyebilir. Fakat esas olan zekatı vaktinde ve tam olarak vermektir. Bundan maksat fakirler ihtiyaçlarını rahatça giderebilsinler. Zekat genel olarak Ramazan ayında verilse de kişi müsait olduğu her vakitte zekat verebilir.

Hangi Borçlar Zekattan Düşürülür?

Kişinin yıllara bölünmüş borçları zekattan düşürülmez. Sadece zekat verilecek yıl için acil ödenmesi gereken borçlar zekattan düşülerek kalanı zekat olarak verilmelidir.