Akarsularda altın nasıl çıkarılır? Konusuna değinmeden önce, altın elementinin özelliklerine bir bakalım; Latince “aurum” kelimesinden üretilen altın “Au” sembolü ile tanımlanır ve atom numarası 79 dur. Saf halde parlak, kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak ve kolay şekillendirilebilen bir yapıya sahiptir. Yüksek iletkendir. Doğada saf halde bulunur, asitlere karşı dayanıklıdır, oksitlenmez, paslanmaz ve kararmaz. Bu özellikleri sayesinde ilkçağlardan beri insanoğlunun ilgisini çekmiş ve en kıymetli metaller arasında yer almıştır.

Antik çağlardan günümüze kadar takı, işleme sanatı, resim, koşum takımı, kullanım eşyaları ve kıymetli taşlarla birlikte mücevher olarak kullanılmıştır. Zenginlik ve statü sembolüdür. Öyle ki; antik mezarlarda -kral, firavun, imparator, han- ölenin yanında altın eşyalar yerini almıştır. Yine eski kültürlerde alışveriş aracı (para) olarak kullanılmıştır.

Akarsularda Altın Nasıl Çıkarılır?

2006 yılı itibariyle geçmişten günümüze doğadan çıkarılan toplam altın miktarı 158.000 ton olarak hesaplanmıştır. Bugün itibariyle bu mu miktar 5,2 trilyon dolara denk gelmektedir.

NE? NASIL?  Devletten Kira Yardımı Müjdesi Geldi! İhtiyaç Sahiplerine Aylık 1150 TL Destek Parası

Dönelim akarsularda altın nasıl çıkarılır konusuna; 1849 yılında California’da bir değirmen işçisi tesadüfen dere yatağında altına rastlıyor ve bu hadise kısa sürede duyuluyor. O bölgeye akın akın gelen amatörler, akarsularda altın nasıl çıkarılır zamanla öğreniyor ve uyguladıkları teknik bütün Amerika’da akarsu havzalarına yayılıyor.

Çökmüş alüvyon tortusu kürek yardımıyla tavalara alınıyor, toprak, çakıl ve kum, elekler yardımıyla ayrıştırılıyor. Bu esnada küçük altın parçacıkları da ayrışıyor.

Derede Altın Nerelerde Bulunur?

Her derede altın bulunur mu? Derede altın nerelerde bulunur?, tam olarak tespit etmek için bölgenin jeolojik yapısını araştırmak doğru olur. Genellikle volkanik temelli kuvars kayalıklardan gelen dereler-akarsular, kayaları aşındırarak altın parçacıklarını önüne katıp götürüyor. Altın, dere suyundan 17 kat daha ağır olduğu için, genellikle akarsuların debisi yüksek olmayan düz kesimlerinde dibe çöküyor. Koyu renkli volkanik tortuların içinde yer alan altın, basit yöntemlerle çıkarılabiliyor.

NE? NASIL?  Emekli olmayanlar nasıl maaş alabilir?

Akarsularda Altın Nasıl Çıkarılır?

Türkiye’de Altın Nerelerde Bulunur?

Resmi verilere göre altın madenlerinin olduğu noktalar, bu konuda faaliyet gösteren maden şirketlerince ruhsatlı olarak işletiliyor ya da bu şirketler hak sahibi. Fakat amatörler için Türkiye’de altın nerelerde bulunur kısa bir liste;

 

  • Manisa Sart Çayı havzası
  • Tendürek dağları akarsuları
  • Kaz Dağları akarsuları
  • Küre Dağları akarsuları
  • Bolkar Dağları akarsuları