Her anne ve babanın aklını çoğu zaman kurcalayan çocuklar neden yalan söyler? Sorusuna geçerli bir cevap bulmak ebeveynler için bazen zor olabiliyor. Anne ve baba olmak beraberinde pek çok sorumluluğu getiriyor.

Bu sorumluluklar her ne kadar zorlayıcı ve farklı olsa da anne ve babalar için bir yük olarak asla görülmüyor. Ancak çocukların yalan söylemesi ya da yalan söylemeye meyilli bir davranış içinde olması ebeveynleri haklı olarak endişe içerisine sokabiliyor.

Çocukların yalan söylemesinin temelinde pek çok farkı şey bulunabiliyor. Bu nedenle çocuğunuzu yalan söylemeye iten davranışı bulmanız bu sorunu daha kolay ve hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olacaktır.

İzleyin: Çocuklar neden yalan söyler?

Yalan Söylemek Nedir?

Yalan söylemek, genel olarak kişinin bir durum ya da davranıştan kaçması için yaptığı bir şeydir. Yalan söylemenin en net ve en doğru tanımı, bir konuda doğru olmayan yanlış şeylerin bile isteye söylenmesidir.

NE? NASIL?  Dünyanın En İlginç Ülkesi Hindistan Hakkında 5 Bilgi

Genel olarak yalan söyleyen ya da yalana başvuran kişiler, bu söylediklerinin yanlış olduğunun bilincinde oldukları hâlde içinde bulundukları an ve durumdan kurtulmak istedikleri için bu yola başvururlar.

Çocukların Yalanla Tanışması

Yalan söylemek, her yaştan insan için oldukça yanlış ve kötü bir davranıştır. Yani yaş ile yalan söyleme arasında bir haklılık bağı kurulması mümkün bir şey değildir. Ancak çocukların yalan söylemesinin temelinde yatan davranışlar mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Çünkü bu durum ve davranış her ne ise çocuğun hayatının geri kalan kısmında olumsuz sonuçlara yer açabilir. Aynı zamanda yalan söylemeyi bir alışkanlık hâline getirmesine olanak sağlar. Her durumda olduğu gibi bu durumda da sorunun temeline inmekten çekinilmemelidir.

Video: Çocuklarda Yalan Söyleme

Çocukların Yalan Söylemesinde Etkili Şeyler

Çocuklar, bebeklikten ergenliğe geçiş arasında yer alan kısımda yer aldığı ve bellekte en çok yer edinen yaşlara sahip olduğu için yalan söylemesinin temelinde birçok şey bulunabilir. Ancak genel olarak bakıldığında çocukluk dönemindeki yalan söylemenin temelinde birkaç şey bulunuyor. İşte yalan söylemenin temelinde yatan şeyler şunlardır:

  • Bir durumdan kaçma
  • Daha kabul edilir olma isteği
  • Ebeveyni kandırmanın hoşa gitmesi
  • Oyun olarak algılama
  • Daha bilgili hissetmek
NE? NASIL?  Uçak Düşerken Hayatta Kalmanın En Kolay Yolu!

Aslında bu maddelerde de yer aldığı gibi çocukluk çağındaki yala söylemenin temelinde ebeveyne üstünlük kurma algısı yer alabiliyor.

Çocuklarda Yalan Söyleme Alışkanlığı

Yalan söylemek, ilk başlarda her ne kadar basit ve geçici bir şey gibi görünse de zaman içerisinde bir alışkanlık hâlini alabiliyor. Bu nedenle her ne kadar masum gibi görünse de oldukça dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Özellikle çocukluk çağında başlayan yalan söyleme, eğer erkenden fark edilip önlem alınmazsa ileride bağımlılık ve alışkanlık hâlini alabilir.

Çocukların Söylediği Yalanlar Nelerdir?

Çocukların söylediği yalanlar aslında günü ve anı kurtarmak için söylediği yalanlardır. Çocukların en sık söylediği yalanlar şunlardır:

  • Okula gitmemek için hasta olduğunu söylemek
  • Yemediği şeyleri yediğini söylemek
  • Bilgisayarda oynarken ders çalıştığını söylemek
  • Kendi hatalarını başkalarının üzerine atmak

Bu yalanları çocuklar istemedikleri şeyleri yapmamak için tercih edebiliyor.

NE? NASIL?  Yahudilerin Gizemli Gelenekleri

Yalan Söyleyen Çocukla İletişim Kurmak

İletişim kurmak her şey için oldukça önemlidir. Özellikle aile bireyleri arasında kurulan iletişim aile bağlarını daha güçlü bir hâle getiriyor. Eğer çocuğunuz yalan söylüyorsa ona kızmak yerine bunu neden yaptığını anlamaya çalışın.

Ebeveynin Çocuk Üstündeki Rolü

Çocuklar en yakınlarında bulunan ebeveynlerini örnek alırlar. Bu nedenle doğru davranışlar sergileyen ebeveynlerin çocukları pek çok kötü davranışı sergilemezler.