Kullanıcılar en bilinir kanser belirtileri konusunda araştırmalar yapmaktadır. Araştırmalar dahilinde kanserler yeni yeni anlaşılmaya başlanan durumlardır. Kanserler belirli belirtiler verebilmektedir. Bu belirtiler sayesinde erken tahmin etmek mümkündür. Ancak kanser ile ilgili tahminler sadece biyokimyasal ve radyografik incelemeler dahilinde konabilir. Yani kişilerin semptom sonucunda kanser olabileceğini tahmin etmeleri mümkün değildir.

Kanserde görülen herhangi bir semptom yaklaşık bir milyon civarında olasılığa sahiptir. Kanser hem tanı koymak açısından zor hem de tedavi etmek açısından zor bir tablodur. Bu tablo ile ilgili kişinin kendine teşhis koyması imkansızdır.

Video: Herkesin Görmezden Geldiği 16 Kanser Belirtisi

Kanserin Erken Belirtileri Nelerdir?

Kanserler bulundukları doku ve doku içerisindeki hücre yapılarına göre isimlendirilirler. Yani misalen overde bulunan bir diş dokusu tümörü teratom olarak adlandırılmaktadır. Tümörler farklılaşma aşamasında sorun yaşayan hücrelerden köken almaktadır. Kanserin erken belirtileri arasında şunlar sayılabilir:

 • Ateş
 • Kilo Kaybı
 • Halsizlik

Bu belirtiler dahilinde kanser tahmini yapmak mümkün değildir. Yani kişinin ateşi var ve demek ki kanser demek imkansızdır. Kanser hakkında şüphe duymak bile biyokimyasal tetkikler ya da radyolojik incelemeler dahilinde olabilmektedir.

Kansere yakalanan hastalar incelendiğinde kanser tanısı almadan önce bu belirtilerle hastaneye başvurdukları gözlenmiş ve bu sebeple erken belirti olarak kabul görmüştür. Bu belirtiler birçok durumda görülebilir.

Ateş

Ateş vücut sıcaklığının ölçülen yer dahilinde farklı sınırların üstünde görülmesi durumudur. Şu koşulların üzerindeki değerler ateş olarak kabul edilir:

 • Makattan 37,0 derece üzeri
 • Ağız içinden 37,5 derece üzeri
 • Koltuk altından 38 derece ve üzeri
 • Alından 38,5 derece ve üzeri
NE? NASIL?  Uyuyamıyor Musunuz? İşte Yastığınızın Uykunuzdaki Önemi!

Bu değerler dahilinde ateş varlığından söz edilebilir. Ateşin kanserde görülme oranı çok çok düşüktür. Ateş daha çok enfeksiyonlarda, soğuk çarpmalarında, donmalarda karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca hipotalamus ve hipofizi etkileyen, hatta bu ikisi arasındaki aksı etkileyen patolojiler de ateşin yükselmesine neden olabilirler. Ateşin yükselmesinde termoregülatuvar mekanizmalar rol almakta interlökinler rol oynamaktadır.

Kilo Kaybı

Kilo kaybı kanser hastalarında erken görülen en spesifik belirtilerden birisidir. Ancak bu kilo kaybı şu özelliklere sahip olmalıdır:

 • Son 6 ay içerisinde %10’luk bir kilo kaybı olmalıdır.
 • Kilo vermek için herhangi bir yöntem denenmemiş olmalıdır.
 • Kilo vermek için efor sarf edilmemiş olmalıdır.

Yani günlük rutin devam eder ve kişi kilo alırken bir anda iştahı çok ciddi kesilmeli ve bu 6 ay boyunca devam etmiş olmalıdır. Aksi durumlardaki kilo kayıpları efora ya da farklı bir yönteme bağlı olabilir. Kilo kayıpları arasında kendini kandıran kilolar yer alabilmektedir. Misalen postgastrektomi olmuş yani mide amelyatı olmuş ve kilo vermeye çalışan birisinin kilo kaybının kanserle açıklanması mümkün değildir.

Halsizlik

Halsizlik gerek fizyolojik bozukluklarda gerekse psikolojik bozukluklarda tanımlanan bir durumdur. Kanser belirtileri arasında halsizlik de sayılmaktadır. Ancak bu halsizliğin niteliği kesinlikle “halim yok” dedirtecek bir halsizlik değildir. Yani günlük hayatta gerek strese gerek hastalıklara bağlı yatağa bağımlı olma halinden öte bir halsizliktir. Halsizlik birçok hastalığın tanısında yardımcı bir semptomdur.

NE? NASIL?  Dijital gülüş tasarımı nasıl yapılır?

Hastalar özellikle halsizliğin tanımını doğru bilmelidirler. Kanserdeki halsizlik diğer hastalıklara göre çok daha ağır seyreder. Öyle ki halsizlikten tuvalete gidemeyip altına yapan hasta profilleri söz konusudur.

Bu nedenle yaşanan kırgınlıklar halsizlik olarak değerlendirilmemelidir. Halsizlik çok ciddiye alınmayacak ama hafife de alınmaması gereken bir semptomdur. Ancak kanserde halsizlik görülme oranlarına bakıldığında halsizlik nedeniyle kanser oluşma olasılığı düşüktür.

Kanser Oluşum Mekanizmaları Nasıldır?

Kanser vücutta dönüşüm ve farklılaşım mekanizmaları ile oluşmaktadır. Burada karsinojenik faktörler adı verilen faktörler önemlidir. Herkesin bildiği bir söz olan “cep telefonları kanser yapıyor” teorik olarak doğru bir sözdür.

Radyasyon karsinojenik faktörlerin başında gelmektedir. Ayrıca sigara, alkol, havada solunan gazlar, yenen yiyeceklerin üzerindeki pestisitler gibi birçok şeyin kanser yaptığı bilinmektedir. Ancak bu mekanizma sinsi ilerleyen bir düzene sahiptir. Mekanizma dahilinde kanser oluşumu mümkündür. Hücre dönüşüm mekanizmalarına sahiptir. Bu mekanizmalar:

 • G
 • S
 • M

olarak listelenebilir. Bu mekanizmalardan S ya da M fazındaki bir mekanizma bozukluğu hücreyi ölüme götürecektir. Ancak ölüm mekanizmalarındaki bir bozukluk varsa bu durumda kanserleşme meydana gelecektir.

Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri sık görülen kanserler arasında yer almaktadır. Tütün ürünlerinin kullanımının yaygınlaşması akciğer kanserinin sıklığını artırmıştır. Akciğer bronş, bronşiol, alveol gibi yapılardan oluşmaktadır. Bu yapıların tamamında patolojiler olabilmektedir. Solunum yolları ile ilgili kanserleşmeler de önemli yer tutmaktadır. Ancak bu 3 yapıda meydana gelen kanserler akciğer kanseri olarak adlandırılmaktadır. Akciğer kanserleri hayatı tehdit eden durumlar arasındadır.

NE? NASIL?  Bel Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Önemli bir yere sahip olan bu kanserler sebebiyle her gün onlarca insan hayatını kaybetmektedir. Öksürük, kanlı balgam, nefes almada zorluk, sıkışma, batma gibi belirtilerle hastalar sağlık kuruluşlarına başvurabilmektedirler. Yapılan grafi ve bronkoskopi işlemleri ile tanı koymak mümkün olmaktadır.

Kolon Kanseri

Kolon kanseri bilinen en yaygın kanserler arasında ilk sıralardadır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada kolon kanseri sebebiyle ölüm oranı git gide artmaktadır. Mikrobiyota ile ilişkilendirilen birçok durum söz konusudur. Kolon kanserinde önemli noktalardan birisi de belirtilerin dikkate alınmaması ve utanılmasıdır. Misalen makattan kan gelimi bir kolon terminal kanser belirtisidir.

Ancak makatını göstermek istemeyen ya da endoskopi yaptırmak istemeyen kişiler nedeniyle bu kanser yaygınlaşabilmektedir. Mezenterik venler aracılığıyla barsaktan karaciğere kan akışı sürmektedir. Bu nedenle kolon kanseri karaciğere sıkça metastaz adı verilen yaygınlaşmayı yapabilmektedir. Kolon kanseri hafife alınacak bir tablo değildir. Belirtilerin görülmesi halinde hemen sağlık kuruluşuna başvurulması ve gerekli tetkiklerin hızla yaptırılması önerilir.