Çocuk oyunları arasında pek bilinmeyen kukalı saklambaç eğlenceli bir oyundur. Çoğunlukla kalabalık gruplar arasında oynanan oyun olarak çıkar karşımıza. İlkokul çocukları ve okul öncesi kademesi için uygun olup, öğretmenler tarafından oynatılması keyiflidir. Oynayan oyunculara eşit ebe olma fırsatı verilirse oyun daha demokratik olacaktır.

Oyun içinde kuka her hangi bir nesne olabilir. Önemli olan ebenin kolayca ulaşabileceği bir şey olsun. Bilinen saklambaç oyunu dışında sadece oyuna eklenen bir nesne vardır. Bu nesne ile oyuna ekstradan bir egzersiz eklenmiş denilse yalan olmaz.

Saklambaç oyununun biraz daha eğlenceli hale getirilmiş bu versiyonunda önemli olan kukaya dokunabilmek. Ebe olan kişi dikkatli olmalıdır bu konuda.

Kukalı Saklambaç Nasıl Oynanır?

Kukalı Saklambaç Nasıl Oynanır?

Kukalı Saklambaç Oyuncu Seçimi

Oyunun iyi ilerleyebilmesi için oyuncu seçimlerinin doğru şekilde yapılması esastır. Çocuklar kendi aralarında oynuyorsa ebe seçimi oyuncu seçimleri çok adaletli olmayabilir. Bu da demektir ki küsmeler oyun içinde kaçınılmaz olacaktır. Ebe seçimini yaparken oyunu iyi anlayan kişilerden olması oyunu daha keyifli yapacaktır. Ebe seçimi yapıldıktan sonra ve kuka bulunduktan sonra oyuna başlanır. Oyunda ebe olan tekrar ebe olabilir. Kukalı saklambaç oyununda önemli kısmı hallettikten sonra oyuna yeni oyuncular eklenebilir. Ebe o kişiler arasından da seçilebilir. Bu sayede oyun dönüşümlü olarak devam eder.

NE? NASIL?  Çocukların zeka gelişimini destekleyen bazı oyunlar neler?

Kukalı Saklambaç Kuka Seçimi

Kukalı saklambaç oyunu ile eğlenceli vakit geçirmek isteyen her çocuk için güzel bir aktivitedir. Oyunun belli kuralları olup bu kuralları doğru bir şekilde yapmak oyunda karışıklıkları giderecektir. Sonuç olarak kuka seçimi de ebe seçimi gibi olup oyuncular arasında yapılıyor. Karar verirken kolay ulaşılabilecek bir şey olması mühim bir konudur. Bu açıdan asla zor bir şey kuka olmamalıdır. Sert bir cisim olmaması da elzem konudur. Çünkü çocuklar kukayı uzağa atarken birbirlerine zarar verebilir. Kuka top olabilir. Kuka hafif olmalıdır ki çocuklar hem uzağa atabilsin hem de geri getirmesi kolay olsun. Bu sayede çocuklar enerjilerinin çoğunu sadece oyunda eğlenmek için harcayacaktır.

Kukalı Saklambaç NKukalı Saklambaç Nasıl Oynanır?asıl Oynanır?

Kukalı Saklambaç Nasıl Oynanır?

Nasıl Oynanır?

Oyun için oyuncuların seçimi ve kuka seçimi yapıldıktan sonra önemli kısım oyunun güzel bir şekilde sürdürülmesidir. Kuka oyun için gereklilik olup oyunun eğlencesini artıran bir kavramdır. Çocuklar ebeyi yormak, zaman kazanmak için kukayı ebeye yakalanmadan uzağa atabilirler. Oyun da çocuklar kukayı uzağa atar ve ebe kukayı geri getirene kadar çocuklar saklanır. Daha sonra saklananlar çıkıp kukayı tekrar uzağa atabilir ebeye yakalanmamak koşulu ile bunu yapabilir.

NE? NASIL?  Dünyanın en fazla bağımlılık yapan bilgisayar oyunu belli oldu

Kukalı saklambaç oyununda ebe gördüğü kişiyi kukaya dokunarak kukaladım der. Kukalanan kişi yeni ebe olur. Yine çocuklar kukayı uzağa atar ebe getirene kadar saklanmak isteyenler saklanır. Tekrar kukayı uzağa atarak ebeyi uzaklaştırabilirler. Oyun bu şekilde devam eder daha sonra istenilen noktada sonlandırılır.

Kukalı Saklambaç Hangi Kazanımları İçeriyor?

Çoğu oyun için beklenen kazanımları çocuklara vermesi ve onları eğlenirken eğitmesi istenir. Fakat bunun gerçekleşmesi için oyun çok iyi şekilde çocuklara öğretilmelidir. Önemli noktaları üzerinde durulması ekstra gereken bilgiler kavratılmalıdır. Kukalı saklambaç oyunu egzersiz olarak çocuklara oynatılabilir. Kukaya sahip çıkma noktasında sorumluluk duygusu geliştirebilir.

Oynayan çocuklarda sosyal yönden gelişimin arttığı görülür. İstenilen kazanımlarında biri de verilen oyun yönergelerini ne kadar doğru yapılıp yapılmadığıdır. Çocuklar bu oyun ile değerli olan bu kazanımları elde ederler. Haftada en az 3 kere oynatılması beden sağlığı açısından önemli bir nokta olup çocukların isteklerine göre de oyun tekrar oynatılabilir.

NE? NASIL?  Pubg mobile nasıl kayıt olabilirim?