İnsanların yaşamda daima her bakımdan güvende olabilmeleri için, bu durumu olumlu yönde destekleyecek birtakım mekanizmaların varlığına ihtiyaç vardır. Küresel alanda oldukça fazla sayıda insan bu yeryüzünde hayatlarını sürmektedir. Her bir insanın gün içerisinde yapması gereken işler ya da benzer diğer unsurlar, onlarda bir şekilde hareket etme dürtüsü oluşturmaktadır. Günümüzde teknolojinin de her alanda gelişmesiyle ulaşım ve hareket etme konusunda çok daha geniş olanaklara sahip bir duruma gelmiş bulunmaktayız. Hayatlarımızın birer parçası haline gelen araçlarımız, bu konuda bizlerin her türde ihtiyacını karşılamaktadır. Yaşamda her bakımdan riskler vardır ve mevcudiyetini daima korumaktadır. Bu bakımdan kontrol mekanizmaları biz insanların güvenliği için son derece önemlidir. Araç kullanımında özellikle aşırı hızın birçok bakımdan bizlerin can güvenliğini riske atan bir yönü vardır. Bundan dolayı insanların bu konuda bilinçli hareket etmeleri son derece önemlidir. Ülkeler kapsamında uygulanan çeşitli resmi önlemler de, bu duruma yönelik bir yaptırıma sahiptir.

NE? NASIL?  Bu Otomobil 187 bin TL Eder mi ?

Aşırı hızla araç kullanan sürücülerin tespiti konusunda radar sistemleri kanunen devreye konmuştur. Belirlenen noktalarda aşırı hız yapan sürücüler, görevli kişilerce tespit edilerek bazı kanuni yaptırımlara maruz kalır. Pek çok durumda bu cezayı alan kişi, bunun gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu konuyla alakalı olarak insanların aklında birçok türden soru işaretleri oluşmaktadır. Özellikle hangi durumlarda radar cezasına itiraz ettirilebilir? Sorusu akıllara gelmektedir. Bu konuda kesin hükmü veren mercii, sulh ceza hâkimliğidir. İptal gibi süreçler bu mercii ile kesin bir karar bağlanabilir.

İptal için itiraz oluşum süreci

Radara takılma nedeniyle oluşan cezanın işleme geçmesi için birtakım faktörlerin bir arada olmasına ihtiyaç vardır. Bunlar genel olarak yasal ortamlarda delil yerine geçen unsurlardır. Eğer bu durumun oluştuğuna dair kesin tanılar ortaya konamıyorsa, radar nedeniyle cezanın da iptal edilmesi işlemi mümkün olabilir. Genel olarak;

  • Sürücü ve memurun imzalarının bulunmaması,
  • Kurala uyulmadığını gösteren bir görselin bulunmaması,
  • Tutanağı güçlendirecek niteliklerin olmaması,
  • Trafik kurallarının konuluş amacına uygun olmayan yaptırımlar gibi durumların olması halinde ilgili makamca bir iptal kararı verilebilir.
NE? NASIL?  Opel Astra Alacaklar İçin Süper Fırsat Geldi! Şahane Kampanya...

Resmi kurumlarca konulan kurallara her bakımdan uyulması önemli bir husustur. Bu durum sürücüleri ilgilendirdiği kadar, orada görev yapan yetkili kişileri de oldukça ilgilendirmektedir.

İzleyin: Radar cezasına itiraz ettim paramı geri aldım

Radar Sistemlerinin Bulunma Amacı

İnsanların yaşamlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri oldukça önemlidir. Bu bakımdan yasal yönlendirmeler kapsamında trafik denetimlerinin en iyi şekilde yapılabilmesi için radar uygulamaları yürürlüğe konmuştur. Bu sistemle;

  • Trafik denetlemelerinin etkin şekilde yapılabilmesi,
  • İnsanların can güvenliğini riske atacak sürücülerin tespit edilmesi,
  • Toplumsal can güvenliğinin sağlanması,
  • Doğru ve sağlıklı araç kullanımı konusunda insanlara bir bilinç kazandırılması gibi esaslar temek alınmıştır.

Günümüzde trafik kazalarına dünyanın birçok noktasında oldukça yaygın bir şekilde rastlanmaktadır. Bu durum insanların hayatlarında ciddi kayıplar yaşamasına da sebep olmaktadır. Bu bakımdan kuralların en iyi şekilde uygulanması oldukça elzem bir durumdur.

NE? NASIL?  Hükümetten aylık 914 TL para yardımı! Peki başvuru şartları neler?

Radar Aracının Konumu

Radar aracının görülebilir bir konumda bulunması oldukça önemlidir. Çünkü durum böyle olmadığında sürücüleri tuzağa düşürmek gibi bir işlem yapıldığı varsayılabilir. Bundan dolayı da böyle bir sebepten ötürü üst yetkili mercii, radardan dolayı kesilen cezayı kişi için iptal edebilir.

Resmi Kuralın Niteliği

Toplumsal denetimlerin yapılmasında ilgili kurallar belli başlı esaslar çerçevesinde şekillenmektedir. Trafik denetlemelerinde radar sistemlerine yönelik olarak yürürlükte bulunan ifadelerin yeterince anlaşılması oldukça önemlidir. Görevli aracının belirtilen kural dâhilinde mutlaka görülebilir bir vaziyette olması gerekir. Ayrıca görevli aracı hiçbir şekilde trafiğin akışını etkilememelidir.

Hakların Savunulması

Her ne kadar resmi kurallar olsa da, sistemin en sağlıklı şekilde işlemesi için oluşan haksızlıkların önüne geçilmesi gerekir. Bundan ötürü de araç sürücüleri, yanlış bir uygulamanın yapıldığı kanaatindeyse ilgili mercilere hakkını aramak için bir başvuruda bulunabilir.