Kamu hastaneleri bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS puan şartı olmadan kura ile kamu işçisi alımı yapılacak. Üniversite hastaneleri bünyesine yapılan işçi alımının başvuru detayları ve başvuru ekranı haberimizde. İŞKUR’un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR’a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR’da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

KPSS'li KPSS'siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı

 

İŞKUR güncel iş ilanları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aratılıyor. KPSS’li KPSS’siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı için ilanlar yayımlandı. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş iş ilanları yayınlanıyor. İş arayan vatandaşlar, kendilerine uygun olarak düşündükleri ilanlara tıklayarak detayları görüntülüyor ve başvurularını yapabiliyor.

 

KPSS’li KPSS’siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı

NE? NASIL?  İŞKUR Duyurdu KPSS Şartı Olmadan 5000 TL Maaş ile Personel Alınacak!

 

KPSS’li KPSS’siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı

 

 

KPSS’li KPSS’siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı

 

KPSS’li KPSS’siz en az ilkokul mezunu kamu hastanelerine kadrolu işçi alımı

 

HANGİ ŞEHİRLERE , KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan sürekli işçi alımlarına baktığımızda aşağıdaki üniversitelerin hastaneleri bünyesine işçi alımı yapıldığına yer verildi:

– Batman Üniversitesi,

– Kırklareli Üniversitesi,

– Düzce Üniversitesi.

Alım yapılan kadrolar ise şu şekilde:

– Temizlik Görevlisi

– Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

– Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı)

– Sıvacı

– İnşaat Boyacısı/Boyacı

– Sıhhi Tesisatçı

– Güvenlik Görevlisi.

 

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacakların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

NE? NASIL?  İŞKUR Açıkladı! Tam 70 BİN Personel Alınacak! İnternet Üzerinden Başvuru...

– Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.

– İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

– Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

– Açılan pozisyonlara (temizlik-güvenlik) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

NE? NASIL?  İyi bir iş görüşmesi için nasıl hazırlanılmalı? Neler yapılmalı, neler yapılmamalı?

– Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

– Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

– Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

– Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.