İŞKUR aracılığıyla kamu hastanesine en az lise mezunu 20 Güvenlik görevlisi ve 58 adet hasta ve yaşlı bakım elemanı olmak üzere toplamda 78 hastane personeli alımı yapılacak. Alınacak personeller Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı hastane bünyesinde daimi istihdam edileceklerdir. Başvurular 1 Eylül 2020 tarihinde sona erecektir.

 

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını doldurmuş olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

NE? NASIL?  İŞKUR 5 Bin TL Maaş ile Alım Yapıyor! İnternetten Başvuru!

4- Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5- Askerlik ile ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )

6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

8- Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

9- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

10- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

NE? NASIL?  Bankaların Çalışma Saatleri Değişiyor

11-İlanın yayımlandığı tarih itibariyle Aydın İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve belgelendirmek

Güvenlik Görevlisi

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

4- Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmamak ve Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.)

5- İç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

NE? NASIL?  İŞKUR Personel Alımları Başladı! KPSS Şartı Olmadan Binlerce Personel Alınacak!

 

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

1- Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak.

3- İç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Başvurular www.iskur.gov.tr  adresi üzerinden ya da ALO 170 hattından yapılacaktır.