İçişleri Bakanlığı 1772 Personel Alıyor! Hemen Başvurun!

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı, 1772 Personel Alımı Şartları

İçişleri bakanlığı personel temini için başvuru şartları belli oldu. Başvuruların sürdüğü bu günlerde adaylar edevlet şifresini kullanarak online olarak başvurularını gerçekleştiriyor. Sözlü sınava girmek için edevlet ile başvuru yapmak gerekiyor.

Hangi Kadrolar Var ?

Çözümleyici, avukat , programcı ve arşiv uzmanı gibi kadrolar mevcut.

İçişleri Bakanlığı 1772 Personel Alıyor! Hemen Başvurun!

Sınav Başvuru Tarihleri Ne Zaman ?

Sınav başvuru tarihi 25 – 29 Ocak tarihi arasında yapılabilecek. Adayların elini çabuk tutması gerekiyor. Başvurular elektronik ortamda olacak.

Sözlü Sınav Ne Zaman Yapılacak ?

Adaylar arasında başvurularını eksiksiz tamamlayanlar 22 Mart – 8 Nisan tarihleri arasında sınavları yapılacak. Haber kanallarında geçen sınav tarihi bu yönde.

Hangi Kadrolarda Elemanlar Temin Edilecek ?

programcı, şoför, avukat, elektrik-elektronik mühendisi, arşiv uzmanı, bilgisayar mühendisi, çözümleyici, makine mühendisi, harita mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, çağrı karşılama personeli şehir plancısı ve büro personeli  sözleşmeli istihdama katılacak.

NE? NASIL?  Bakandan Müjde! Tam 13 Bin 202 Personel Alımı Yapılacak!

İçişleri Bakanlığı 1772 Personel Alıyor! Hemen Başvurun!

İçişleri Bakanlığı 1772 Personel Alıyor! Hemen Başvurun!

Peki Başvuru Şartları Neler ?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

NE? NASIL?  İyi bir iş görüşmesi için nasıl hazırlanılmalı? Neler yapılmalı, neler yapılmamalı?

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

NE? NASIL?  Mazota (Motorine) İndirim Geldi !

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)