Emekliler çoğu hakkını bilmiyorlar ama yasalar emeklinin yanında. Günümüz şartlarında, emekli maaşı ile geçimini sürdüren insanların büyük kısmı, bu maaşa herhangi bir yolla haciz koyulup koyulamayacağı sorusunun gerilimini yaşıyor. Bu maaşla ilgili haklar, doğabilecek aksilikler ve maaşa el koyulup koyulamayacağı konuları ile ilgili yeterince bilgi sahibi olunmadığı gibi özel bankaların yasada belirtilenin aksi hareketleri de süreci zorlaştırıyor.

Maaş Hakkında Kanuni Düzenlemeler

İlgili yasa, emekli maaşının hiçbir banka tarafından kesintiye uğratılamayacağını, maaştan herhangi bir gerekçeyle para aktarımı sağlayamayacağını belirtiyor. Yasaya göre, bankalar emekli maaşının yatırıldığı hesabı hiçbir surette mevduat hesabı olarak gösterme, kullanma hakkına sahip değil. Tüm bu işlemler için emekli kişinin izni elzem olmakla birlikte, bankaların bu maaşı haczetme hakları da bulunmuyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun alacaklı konumunda olduğu durumlar ilgili kanunda açıkça düzenlendiği şekilde, maaşın kesinti, haciz ve aktarımıyla ilgili tek istisnai durum Sosyal Güvenlik Kurumu’nun nezdinde bir alacaklı mevcut olduğunda söz konusu oluyor. Bu tip bir problem var ise, maaşın yalnızca dörtte birlik bir kısmı (%25’i) kesintiye uğratılabiliyor. Daha fazlasına el koyulması, haczedilmesi kesinlikle yasal değil.

NE? NASIL?  Türkiye'de kaç Starbucks var? İşte ülkelere göre Starbucks sayısı

Video: Emekli Maaşına Haciz Gelir Mi?

Emekli maaşına haciz konulabilir mi? SGK borcu emekli maaşına haciz koyar mı? Emekli maaşına icra nasıl ve neden koyulur? Nafaka alacağı için emekli maaşına haciz koyulur mu? Kredi için emekli maaşına haciz gelir mi? Emekli maaşına hangi durumda haciz gelir? Cevapları videoda;

Banka ile İmzalanan Sözleşmelere Dikkat!

Bankalar, emekli maaşı ile ilgili tüm hususların kanunda dikkatle düzenlenmiş olmasına karşın, emeklinin kredi kullandığı ve kart borçlarının biriktiği durumlarda maaştan kesinti yapma hakkını saklı tutmak istedikleri için, sözleşmeye bu hususu içeren bir madde yerleştirebiliyor.

İmzalanan sözleşmede, emeklinin kredi durumlarının çığırdan çıkması halinde maaşının haczedilmesini kendi isteğiyle onayladığına ilişkin bir kısım bulunabiliyor. Sözleşmeyi baz alan bankalar, maaşı haczetme hakkına sözleşmeyle sahip olduklarını ve emeklinin bu noktada rızası olduğunu belirtebiliyorlar. Bu sebeple, kredi alırken imzalanan sözleşmeleri dikkatlice okumak ve içeriğinden emin olmaksızın imzalamamak gerekiyor.

NE? NASIL?  E-Bordro nedir? Maaş bordrosu nasıl görüntülenir?

Bu maddeler ilgili yasalar ve Yargıtay kararları dolayısıyla, yasadışı ve bağlayıcılığı tartışmalı maddeler olarak görülüyor.

İzleyin: Emekli Maaşına Haciz Yok! İşte Detaylar SGK Uzmanı “Melis Elmen” Anlatıyor

Maaşın Haczine İtiraz Etmek Mümkün

Eğer emekli maaşı bir şekilde kesintiye uğratılmış, aktarılmış, haczedilmiş ve bu durum SGK ile ilgili sorunların dışında gerçekleşmişse, hacze hemen itiraz etmek gerekiyor. Emekli kişinin, bankasından maaşın kendi emekli maaşı olduğunu ispat eden bir yazı aldıktan sonra, bu yazıyla suç duyurusunda bulunmak üzere cumhuriyet savcılığına gitmesi şarttır. Haczin kaldırılması yönünde başlatılan işlemde, hakim çoğu durumda emekliden yana karar alarak paranın iadesini sağlıyor. Böylece hukuka aykırı ve emekli kişiyi zor vaziyete düşürür vakaların önüne geçilmiş oluyor.