Elektrik tüketicileri, bu ay itibarıyla isterlerse “Yeşil Enerji” tarifesine geçebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeşil Tarife’nin (YETA) bu ay başı itibariyle devreye alındığını bildirdi. Yazılı başvurunun yeterli olacağını söyleyen Enerji Bakanı Dönmez, konuyla ilgili şunları aktardı.

“Yazılı olarak ilgili tedarik şirketine başvuruda bulunularak yeşil tarifeye geçilebilecek. Talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki faturayı takip eden ilk fatura döneminde de yeni tarifelerini kullanmaya başlayabilecekler. Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki kere yeşil tarife talebinde bulunabilecek” Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

“Mottomuz daha çok yerli, daha çok yenilenebilir, hedefimiz ise bağımsız enerji, güçlü Türkiye” diyen Dönmez, geçen yıl sonu itibarıyla elektrikte kurulu gücün 91 bin 300 megavata yükseldiğini, üretimin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını anımsattı.

NE? NASIL?  Filyasyon ve İzolasyon Takibi uygulaması nedir? Nasıl indirilir?

Dönmez, yenilenebilir enerjide kurulu gücün 44 bin 767 megavata ulaştığını ve bu miktarın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarıyla daha da artacağını ifade etti.

İzleyin: Bakan Dönmez: Vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek

YETA ne demek?

Yeşil tarife (YETA) çalışmasına ilişkin kanun şubat ayında Meclis’ten geçti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu da konuyla ilgili yönetmeliği çıkardı ve tarifenin altyapısı hazırlandı. Toptan elektrik fiyatlarıyla perakende elektrik fiyatları arasında fark var. YETA tam bu ikisinin arasında bulunuyor.

YETA’da amaç yenilenebilir enerji yatırımlarında sürekliliği sağlamak ve maliyet avantajını hem üretici hem de tüketici tarafına sunmak.

Yeşil Tarife (YETA) ne kadar?

Dağıtım bedeli farkı da dikkate alındığında; Yeşil Elektrik sanayiciye yüzde 23; ticarethanelere yüzde 36; meskenlere yüzde 63 oranında daha yüksek faturalar çıkarabilecek.  Buna göre YETA’yı seçen işletmeler, dağıtım sistemi orta gerilim çift terimli kullanıcıları sektör gruplarına göre; perakende tek zamanlı enerji bedelini aşağıdaki tarifeye göre ödeyecekler.

NE? NASIL?  Otomatik ödeme talimatının yararları ve zararları

Sanayi: 60,3606 kr/kWh

Ticarethane: 72,6529 kr/kWh

Mesken: 60,1425 kr/kWh

YETA’yı seçen dağıtım sistemi orta gerilim tek terimli kullanıcıları da sektör gruplarına göre; perakende tek zamanlı enerji bedelini aşağıdaki tarifeye göre ödeyecekler.

Sanayi: 60,1762 kr/kWh

Ticarethane: 73,0060 kr/kWh

Mesken: 59,5028 kr/kWh

YETA’yı seçen dağıtım sistemi alçak gerilim tek terimli kullanıcılarına ilişkin sektör gruplarına göre; perakende tek zamanlı enerji bedeli de aşağıdaki tarifeye göre ödenecek.

Sanayi: 60,0696 kr/kWh

Ticarethane: 73,7283 kr/kWh

Mesken: 59,1153 kr/kWh.