Yardımseverlik, ülkemizin büyük bölümü tarafından yardım etmek olarak tanımlanmaktadır. Hayırseverlik denince de fakirlere ve muhtaç insanlara yardım yapmak gibi algılanmaktadır. Bazı gruplar ise hayırseverliği giyim, para ve gıda yardımı olarak görmektedir.

Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Raporu yayımlandı. Rapor sonuçlarına göre Türkiye’de sene içinde yapılan tüm bireysel yardım ve bağışların kişi başı toplam değeri yaklaşık 303 TL!

Ülkemizde hayırseverlik denilince akla gelenler şu şekildedir:

 1. Muhtaçlara ve yoksullara yardım etmek, %40.6
 2. Başka kişilere yardım etmek ve iyilikte bulunmak, %28.5
 3. Para, gıda ve giyim yardımı, %9.1
 4. Sadaka vermek, fitre ve zekat vermek, bağış yapmak, %4.5
 5. İnsanlık ve vicdani görev, %2,9
 6. Dayanışma ve paylaşma, %2.8
 7. Allah rızası için yardım ve dua etmek, dini görevler, %2.2
 8. Cami yapımı, Kuran kursu yapımı, %1.3
 9. Eğitim yardımı, %1.1
 10. Diğer yardımlar %2.2

Yukarıda saymış olduğumuz maddeler ülkemizde hayırseverlik bağlamında olan durumlardır. Ülkemizde hayırseverlik denilince yukarıda saymış olduğumuz durumlar gelmektedir.

NE? NASIL?  İşsiz Annelere Aylık 2.420 TL Para Yardımı! Devlet Desteği ve Maaş Başvurusu İçin Şartlar Detayları...

Video: Hayırsever ‘Robin Hood’ Üsküdar’da Ortaya Çıktı

Hayırseverlik Faaliyetleri Nelerdir?

Hayırseverlik denilince ülkemizde akla birçok şey gelmektedir. Bunlar; öğrenci okutmak, okul ve yurt binası yaptırma, ihtiyacı olan öğrencilere burs verme, sıkıntı içinde bulunan insanlara yardım, yoksul kimselere yardım ve sadaka, cami yaptırma, her yıl düzenli şekilde zekat verme, kar amacı gütmeyen vakıf kurmak, müzeler, sergiler gibi faaliyetleri destekleme, müzik, sine gibi faaliyetler düzenlemek ve buna benzer çok şey ülkemizde hayırseverlik faaliyetleri arasında sayılmaktadır.

Türkiye’de Bireysel Bağışlar Nasıl Yapılmaktadır?

Bireysel bağışlarda önemli olan ve cevabını vermemiz gereken bazı sorular vardır.

Bu sorular şöyledir;

 1. Vatandaşlara göre yoksula yardım etmek kimin görevidir?
 2. Elinde bir miktar parası olanlar kime yardım etmelidir?
 3. Geçtiğimiz yıl bireysel bağışta bulunduysanız kime bağış yaptınız?
 4. Yapılan yardımların nitelikleri nelerdir?

Bu sorular ışığında bireysel bağışların ne olduğu ve nasıl yapıldığı sorularına cevap verebiliriz.

NE? NASIL?  Akarsularda Altın Nasıl Çıkarılır?

Vatandaşlara Göre Yoksula Yardım Etmek Kimin Görevidir?

Bireylere göre yoksula yardım edecek kimselerin belirli bir gelir düzeyi ve belli bir vasfı olması gerekmektedir. Bu yüzden herkesin bireysel bağış yapamayacağı düşünülmektedir. Bireysel bağış yapabilecekler; ilk başta devlet daha sonra hali vakti durumu yerinde olan vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve dindar vatandaşlar olarak söylenmektedir. Bu kişilerin yardım edebileceği düşünülmektedir. Vatandaşların çoğuna göre rapor sonucu bireysel bağış yapması gereken kişi devlettir.

Elinde Belli Miktar Parası Olanlar Kime Yardım Etmelidir?

Elinde bir miktar parası olan kimseler öncelikle yardıma muhtaç insanlara daha sonra ihtiyaç sahibi akrabanıza, sizinle beraber ya da aynı mahallede yaşadığınız komşunuza, sizinle aynı dili konuşan ve aynı toplumda bulunan kimseye, sizinle aynı dinden birine, sizinle aynı dili konuşamayan fakat ihtiyaç sahibi birisine, son olarak sizinle aynı dinden ve aynı siyasi düşünceden olmayan kimselere yardım etmek gerekmektedir. Genel olarak insanların yardım ettikleri kişiler yakın çevrelerinde bulunan yardıma ihtiyacı olan insanlardır.

NE? NASIL?  Bekarlık sultanlık mıdır? Evlilik ve bekarlık arasındaki farklar nelerdir?

İzleyin: ‘Robin Hood’ olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı

Geçtiğimiz yıl bireysel bağışta bulunduysanız kime bağış yaptınız?

Vatandaşlarımızın bir önceki yıl yapmış oldukları yardımları kimlere yaptıkları sırasıyla şöyledir:

 • Akrabaya yapılan yardımlar, %58
 • Komşulara yapılan yardımlar, %40
 • Diğer ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar, %%44

İnsanların genel olarak ihtiyaç sahibi saydıkları ve yardım ettikleri kişiler yukarıda belirtilmiştir. Bir yıl boyunca en çok yardım yapılan kişi akrabalar olmuştur. Bireysel bağış raporuna göre insanların büyük oranı ihtiyaç sahibi akrabalarına yardım etmektedirler.

Yapılan Yardımların Nitelikleri Nelerdir?

İnsanlar bireysel bağışta bulunurken genel olarak yaptıkları yardımlar; yiyecek yardımları, giyecek yardımları, nakit para yardımı ve yakacak yardımı yapılmaktadır. Bu kriterler içinde en fazla bireysel bağışa konu olan yardım ise yiyecek yardımı olmaktadır.