Berat Kandili  Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat’ın sözlük anlamı  “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak”dır. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübareke” de denir, yani bereketli bir gece.  İslam inancına göre Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür.

Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bu yıl 7 Nisan 2020 Salı ihya edilecek. Berat Gecesi’nin beş özelliği vardır.

  1. Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması.
  2. Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması.
  3. İlahi rahmetin bütün alemi kuşatması.
  4. Allah’ın af ve bağışlamasının coşması.
  5. Peygamberimiz (s.a.v)’e tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Berat Kandili’nin anlam ve önemi nedir?

Berat’ın kelime anlamı; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat, beri olmak, temiz, aklanmış olmak ve suçsuz çıkmak demektir. Müminlerin bu gece günahlarından kurtulup, ilahi bağışlanmaya ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.Bu geceyi ibadetle geçirmenin sevabı çoktur.

NE? NASIL?  Dünyanın en sıra dışı hayvanı Ornitorenk nedir?

Video: Berat Kandili Neden Kutlanır, Berat’ın Anlamı Nedir?

Berat gecesi neler yapılmalıdır?

Berat gecesi hakkında şöyle buyrulmuştur:

“Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. no: 1388)

Diğer bir hadiste ise şöyle buyuruluyor:

“Bu gece Şaban’ın 15. gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118)

Berat duası: Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, “Dualar ve Zikirler” adlı kitabında Berat gecesi yapılabilecek duayı şöyle anlatmıştır;

“Şa’ban-ı şerîfin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda bu Berât duâsı okunacaktır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah’ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.”

Kaza ve nafile namazı kılıması: Alimler Berat gecesinde namaz kılmanın önemine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

NE? NASIL?  Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Anlaşma hangi maddelerden oluşur?

Kuran-ı Kerim okunması: Yine İslam alimleri mübarek gecelerde Kuran-ı Kerim okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Sadaka verilmesi: Sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve sorunlardan koruyacağı, buna ek olarak sadaka sahibini Muhabbetullâh’a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır.

“Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)