Kiraya verenle kiralayacak kişi arasında gerçekleştirilen ve her iki tarafa da belli sorumluluklar ve haklar tanıyan bir sözleşme niteliğindedir. Kira sözleşmeleriyle hem kiracı hem de kiraya veren yasalarca belirlenen şartlar altında kendilerini güvence altına almış durumdadırlar. Kira sözleşmesinin yapılma şartları ve doldurulması belli kurallarla şekillendirilmiştir.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmeleri, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında yapılan, hukuki alanda borç alacak ilişkisi olarak değerlendirilen bir uygulamadır.

Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunun ilgili maddesinde; kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme şeklinde tanımlanmaktadır.

İZLEYİN: Kira sözleşmesi nasıl yapılır?

Kira Sözleşmesi Nereden Temin Edilir?

Kiraya veren ve kiralayan taraflar aralarında kiralama konusunda anlaşmaya vardıktan sonra kira sözleşmesini kırtasiyelerden rahatlıkla temin edebilirler. Ayrıca aşağıdaki örneklerden kira sözleşmesine çıktı alınarak ulaşılabilir.

NE? NASIL?  Yeni iş kuracaklara 60 bin TL devlet desteği müjdesi

Kira sözleşmesi örneği indir (word .doc dosyası)
Kira sözleşmesi örneği indir (.pdf dosyası)

Kira Sözleşmesinin İçeriği Nasıl Olmalıdır?

Kiraya veren mülk sahibi ve kiralayan arasında yapılan kira sözleşmesi 3 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilki kiralama ile ilgili bilgileri kapsayan bölümdür. Bu bölümde, kiralanacak olan taşınmazın cinsi, adresi, ev veya işyeri sahibi ile kiralanacak olan yerin açık adresi ve iletişim bilgileri, kiralama sürecinin başlangıç ve bitiş tarihi, kira bedeli yer almaktadır. İkinci bölüm, kiralanan ev veya işyeri ile birlikte kiracının kullanımına sunulan demirbaşlara ait kısımdır. Burada demirbaş kapsamına klima, kombi, elektrik, su ve doğalgaz sayaçları girmektedir. Son bölümde ise kiranın yatırılacağı banka hesabı detaylı olarak belirtilmelidir.

Kira Sözleşmesi Doldurmanın Püf Noktaları

  • Kira sözleşmesinde belirtilen adresin kiralayacağınız mülkün adresiyle aynı olduğunu kontrol edin.
  • Daha sonraki kira dönemlerinde yaşanabilecek sorunları önlemek amacıyla kiranın başlangıç tarihini, kira artış dönemini ve artış oranını önceden kesin olarak netleştirin.
  • Kira sözleşmesinde kiralayan kişinin ve mülk sahibinin T.C. kimlik numaralarının eksiksiz olarak yer alması gerekmektedir.
  • Kira sözleşmesinin bütün sayfalarında her iki tarafın da imzaları mutlaka bulunmalıdır.
  • Yapılan kira sözleşmesi ikişer nüsha olarak hazırlanmalı ve nüshalardan biri kiracıda diğeri ise mal sahibinde kalacak şekilde dağıtılmalıdır.
  • Kira sözleşmesinde depozitonun kapsamı ve iade koşulları açık şekilde belirlenmelidir.
  • Kiralanan mülkün, mülkiyet hakkından doğan vergileri mülk sahibine, kullanımından doğan vergi, resim ve harçları ise kiracıya aittir.
NE? NASIL?  3 Altın kural ile sağlıklı kilo nasıl verilir?

Tüm bu detayların göz önünde bulundurulmasıyla yapılan kira sözleşmesinde tarafların karşılıklı iyi niyet gözetilerek yaptıkları her türlü tadilat ve düzenleme yine hukuk kuralları çerçevesinde belirlenmektedir.

Ev ya da iş yeri kiralamayı düşünenler veya mülklerini kiraya vermek isteyenler arasında yapıla kira sözleşmesi taraflar arasındaki pek çok uyuşmazlığın ortadan kalkmasını sağlamış, tarafları hukuki güvence altına almıştır. Kira bedeli, kira sözleşme süresi ve kira artış oranları gibi bilgilerin yer aldığı kira sözleşmelerini, işini sağlama almak isteyen taraflar noter huzurunda imzalayabilir.