Çalışanların gözü kulağı kıdem tazminatı hakkında gelecek olan yeni açıklamalarda. Vatandaş yeni açıklama beklerken Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı üzecek kıdem tazminatı kararı çıktı.

 

ÇALIŞANLAR DİKKAT: İŞYERİNDE HUZURU BOZMAK TAZMİNATSIZ KOVULMA SEBEBİ SAYILDI! 

Bursa’da bir alışveriş merkezinde mağaza müdürü olarak çalışan kişi aynı işyerinde çalışan kişiler tarafından iş yoğunluğu bahane gösterilerek öğle yemeğine çıkarılmadıkları iddiası ile müdürlerinden şikayetçi oldu.

İşletmeci çalışanlardan gelen şikayet üzerinde mağaza müdürünün sayımda eksik çıkan ürünler için de çalışanların maaşlarından kesinti yapıldığını fark etti. Yapılan denetimler sonrasında mağaza müdürünün tazminatsız olarak işten çıkarılmasına karar verildi.

İŞKOLİK MÜDÜR ÇOK ÇALIŞTIĞI İÇİN İŞİNDEN OLDU, SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Tazminatsız olarak işten çıkarılması üzerine müdür İş Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak envanter sayımlarında çıkan eksikliğin teamül olarak uygulana gelen çıkan açığın paylaşımı niteliğinde olduğunu belirterek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının işveren tarafından kendisine ödenmesini talep etti.

NE? NASIL?  SGK-SSK ve Bağkurlu Emeklilere Müjde! 637 TL Ek Ödeme...

 

İş Mahkemesi bazı nedenlerle mağaza müdürünün davasının kısmen kabul edilmesine hükmetti. İşveren tarafından yapılan itiraz sonrası karar Yargıtay 9. Hukuk dairesinde görülmeye başlandı.

Yapılan görüşmelerde çoğunluk oy kararı ile çalışanları üzecek bir karar çıktı. Verilen kararda”Davacının da savunmasında işler yoğun olduğu için ve şirketin menfaati için bu şekilde davrandığı kabul etmesi karşısında davacının davranışlarının doğruluk ve bağlılığa aykırı olup işverenin davacı ile iş ilişkisinin çekilmez hale geldiği ve işyerindeki huzur ortamının bozulduğunun kabulü ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi uyarınca işveren feshinin haklı olduğu anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri ile davacı haklı bulundu.

Yani işyerinde çalışan kişilerin işyeri güvenliğini ve huzurunu bozması halinde tazminatsız işten çıkarılmasının önü açıldı.