Ülkemizde bir yerde ücretli olarak ve İş kanununa tabi olarak, yani ” işçi statüsünde ” çalışan kişilere yasaların tanıdığı bir hak vardır. Buna kıdem tazminatı hakkı denir. İş Yasalarımıza göre, işçi olarak çalışan kişilere tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarı kıdem tazminatı olarak ödenir.

Kıdem Tazminatı Hakkını Kimler Kullanabilir?

İş Kanununa göre çalışan işçilerin kıdem tazminatı hakkı yasal olarak düzenlenmiştir. Kıdem tazminatına işçinin hak kazanabilmesi için şu şartalar aranır:

 • İşçinin işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekir.
 • İşçinin işten çıkarılması ” haksız ” bir işten çıkarılma durumu olmalıdır. Aksi halde işveren haklı fesih sebebine dayanarak işçiyi işten çıkarmışsa işçinin kıdem tazminat hakkı doğmaz
 • Haksız olarak iş akdi feshedilen işçinin o iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması şartı aranır.
 • Ayrıca erkek işçi askerlik görevi nedeniyle iş yerinden ayrılırsa bu da kıdem tazminatını hak edebilmesi için bir yasal nedendir.
 • Ayrıca çalışan işçi emeklilik hakkını elde etmişse, yani sigortalılık süresi ve prim gün sayısı yeterli ise yine kıdem tazminatını alarak emekli olabilir.
 • İşçinin vefatı halinde yakınları, yani yasal mirasçılarından hak sahibi olanlara kıdem tazminatı ödenir.
 • Bir başka kıdem tazminatı hak durumu da işçinin 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 3600 gün prim ödemiş olması halidir. Bu şartlar mevcut ise işçi yine kıdem tazminatına hak kazanabilir.
NE? NASIL?  KOSGEB nasıl destek sağlamaktadır?

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş yasalarımızda yer alan düzenlemeye göre; kıdem tazminat tutarı, giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır ve işçinin çalıştığı yıl sayısı ile çarpılarak kıdem tazminatı tutarı bulunur.

Artık süreler varsa, yani bir yıldan artan süreler varsa bunlar da oranlanarak hesaplanır ve kıdem tazminatı tutarına eklenir.

İzleyin: Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Örnek Kıdem Tazminatı Hesabı

Kıdem Tazminatı Hesabında Hangi Unsurlar Dikkate Alınır?

Kıdem tazminatının hesabında ” giydirilmiş brüt ücret ” esas alınır. Yasalarda tarif edilmiş şekliyle ” Giydirilmiş Ücret ” kavramı şunları içerir:

 • Aylık brüt maaş
 • İkramiye
 • Prim
 • Yol yardımı
 • Yakacak Yardımı
 • Bayram Harçlığı
 • Kurban bayramı kurban ücreti
 • Ve benzeri işveren tarafından defaten olmayıp sürekli ve tekrarlanan biçimde verilen benzer sosyal yardımlar bu kalemden sayılır.

Kıdem tazminatı tutarının hesaplanmasında yasa bir ” üst tavan rakamı ” belirlemiştir. Bu tavan tutarı en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarı olarak düzenlenmiştir.

NE? NASIL?  Asgari Ücretli Çalışanlara Büyük Müjde Geldi! Bu Mesleği Yapanların Maaşları 4 Bin TL Olacak

Kıdem tazminatının hesabında giydirilmiş ücret, işçinin iş yerinde çalışmış olduğu yıl ile çarpılarak bulunur. Örneğin; Kıdem tazminatına hak kazanan bir işçi 3 yıl çalışmış ve giydirilmiş brüt ücreti 4.000-TL ise kıdem tazminatı tutarı 3 x 4 = 12.000-TL olacaktır.

Kıdem Tazminatını Alamayan İşçinin Yasal Hakları Nelerdir?

Kıdem tazminatı iş veren tarafından kendisine ödenmeyen işçi bu hakkını dava açarak elde edebilir. Yasalarda yapılan son değişiklikle ” zorunlu arabuluculuk ” kurumu da getirilmiş olduğundan bu konuda uzman bir avukata başvurmakta yarar olacaktır.