İnsanların yaşlılık evresinde ve çalışmadıkları dönemde gelir seviyelerinin daha yüksek olması ve yaşam standartlarının düşmemesini amaçlayan farklı yöntemler yürürlüğe konmaktadır.

Ülkemizde SGK’dan emekli olanların ya da kamuda çalışan memurların emeklilik maaşlarının yanında farklı alternatifler de getirilmek istenmiş ve kısaca “BES” olarak adlandırılan bir sistem yürürlüğe sokulmuştur.

BES Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi yani kısaca ” BES ” olarak adlandırılan bu sistem ile kişilere zorunlu emeklilik sisteminin yanında ikinci bir emeklilik imkanı verilmek istenmiştir.

BES zorunlu değildir. Kişilerin istediğine bağlıdır. Kişilerin yaptıkları ufak da olsa yatırımlarla belli bir süre sonra emekli maaşı almaları amaçlanmıştır.

Mevcut yasal düzenlemeye göre en az BES Sisteminde kalmış olmak ve 56 yaşını doldurmuş olmak şartıyla BES sisteminden emekli olunarak ayrılabilir.

İzleyin: Bireysel Emeklilik Bes İptali

BES Türk Hukuk ve Sigortacılık Sistemine Ne zaman Girmiştir?

Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi bir yasal düzenleme ile 07.10.2001 tarihinde getirilmiştir. BES’ i düzenleyen Kanun 4632 sayılı ” Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu ” dur.

NE? NASIL?  Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 0.49 Faiz Oranı İle 240 Ay Vadeli TOKİ Konut Kredisi Desteği

BES sadece tasarruf olanağı sağlayan bir sistemdir. Katılım zorunlu değildir. Tamamen kişilerin kendi arzu ve serbest iradeleri ile katılacakları bir emeklilik sistemidir.

BES sağlık ya da benzer diğer hizmetleri sunmaz. Amaç, yaşamı boyunca insanların yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırımlara dönüştürerek ilerleyen yıllarda kendilerine emeklilik benzeri ek bir gelir sağlamaktır.

BES’ te devletin % 25 oranında devlet katkısını düzenleyen ve böylece BES’ e katılımı artırmak, cazip hale getirmek amacıyla yapılmış olan bu düzenleme ise 01.01.2013 yılında yürülüğe girmiştir.

BES Sisteminin Faydası Nelerdir?

Ülkemizde 2017 yılında yasal düzenleme ile getirilen Bireysel Emeklilik sistemi batı ülkelerinde ve Amerika’ da çok daha eskilerde var olan bir sistemdir.

BES’ in esasında birden çok faydası vardır:

  • BES sistemine katılan kişilere ek bir gelir imkanı yaratmak için bir araçtır.
  • BES sistemi sayesinde yaşlılık döneminde kişilerin yaşam standartları belli bir seviyenin üstüne çıkabilmektedir.
  • BES sayesinde küçük tasarruflar ile büyük fonlar oluşturulabilmektedir. Bu fonlar yine ülke ekonomisinde kullanıldığından makro düzeyde ülke kalkınmasına dolaylı katkı sağlamaktadır.
  • Toplumun genel olarak tasarruf alışkanlığını artırmakta ve bu şekilde ülkenin sermaye birikimine olumlu katkı sağlanmış olmaktadır.
NE? NASIL?  Otomatik ödeme talimatının yararları ve zararları

BES Sisteminden Nasıl Çıkılır? BES İptali Nasıl Yapılır?

BES sistemine 09.01.2017 tarihinde ” Zorunlu Sistem ” getirilmiştir. Buna göre 46 yaş altı çalışanların maaşlarından zorunlu % 3′ lük bir kesinti yapılarak BES hesabına aktarılmaya başlanmıştır.

Buna ayrıca devletin % 25 devlet katkı payı da eklenmektedir. Kişi istediği zaman BES sistemini iptal ederek ayrılabilir.

Zorunlu BES İptali maaş alınan banka aracılığıyla yapılabilmektedir. Otomatik BES iptali nedeniyle tarafınıza iade tutarı ödenmeden önce bazı kesintiler yapılacaktır. Bu kesinti gelir vergisi stopajı kesintisidir ve bu kesintiler yapıldıktan sonra tutar hak sahibine iade edilecektir.