Kütle çekim kuvvetinin dünya için adlandırılmış haline yer çekimi kuvveti denir. Dünya kendi üzerinde bulunan cisimlere kütle çekim kuvveti uygulamaktadır.

Yerçekimi diğer bir isim ile kütle çekim kuvveti maddenin kütlesi ile oluşan kuvvete denir. Bu etkiye maruz kalan maddeler birbirilerine karşı hızlarında değişiklikler gösteren hareketler gerçekleştirir. Kütle büyüdükçe yerçekimi kuvveti de aynı oranda büyür.

Yerçekimi Nasıl Meydana Gelir?

Yerçekimi, iki cismi birbirine doğru çeken kuvvettir. Bir nesnenin yere doğru düşmesi veya gezegenlerin güneş etrafında dönmesi bu olaylara neden olan kuvvettir. Nesne ne kadar büyük olursa, çekim kuvveti de o kadar güçlüdür. Nesnelerin belirli ağırlığa sahip olmasına neden olan şeye yerçekimi denir. Bir madde tartıya çıktığı zaman, ölçek maddeye yapılan yerçekimi kuvvetini gösterir. Ağırlığı belirleme de kullanılan formül=ağırlık kütle çarpı yerçekimine eşittir.

NE? NASIL?  Zekat nasıl hesaplanır? Zekat kimlere farzdır?

Video: YER ÇEKİMİ Kütle Çekim Yasası Belgeseli

Neden uzayda yerçekimi yoktur?

Uzayda yerçekimi olması için bir kütle olması gerekir. Bazı Astronomi uzmanlarına göre uzay bir kütle değil bir boşluk olduğundan uzayda yerçekimi olmaz. Ama uzayın içerisindeki kütlelerin yerçekimi vardır. Uzayda bu kütleye belirli bir ölçüde yaklaşılırsa zaten yerçekimi etkisine girer ve kütleye doğru çekilişi görülür. Uzayda yerçekimi olmadığından ötürü uzayda bir cismin ağırlığı sıfırdır.

Uzayda yerçekimi yoktur demek yanlış olur gerçekte uzayda yer çekimi var denilebilir. Dünyadan uzaklaştıkça, yerçekimi yavaş yavaş zayıflar. Bu olay oldukça yavaş bir şekilde gerçekleşir ve yerçekimi hiç bir zaman tamamen ortadan kalkmaz. Bir başka büyük olan gezegenlere çok yaklaşıldığında yani ay, güneş veya mars gibi gezegenlerin yer yüzeyi üzerinde yerçekimi olduğu görülür. Ancak o zaman dünyadaki yerçekimi göz ardı edilebilir. Uzayda yerçekimi her yerde olduğundan dolayı dünyaya, güneşe ve galaksi merkeze doğru uzayda bulunan nesneler daima düşer haldedir. Aslında nesneler düşüyor olmasına rağmen uzayda uçuyor gibi görünürler böyle görünmelerinin ise iki nedeni vardır.

NE? NASIL?  Hiç Durmaksızın En Uzağa Koşabilen Hayvan Hangisidir? 80 Saat 44 Dakika Koşuyor!

İlk neden, uzay çok büyüktür ve dünya standartlarına oranla boştur. Yüksek bir binadan atlanılır ise düşüyor olunduğu bilinir çünkü havanın yukarı doğru çıktığı hissedilir diğer binalarında yükseldiği görülür, yerin hızla yaklaştığı ve sonra yere vurduğu hissedilir. Uzay büyük oranda boş olduğu için, düşüldüğünde anlaşılmayacak kadar az hava vardır işte o boşluk da hareket edildiğini gösteren bir yer yoktur. Uzay çok büyük olduğundan, bir gezegenin yüzeyine çarpmak saatler sürecektir.

İzleyin: Yerçekimi Sandığın Gibi Değil (Uzayzaman Kavramı)

Uzayda nesnelerin uçuyor gibi görünmesinin ikinci nedeni ise nesnelerin gezegenlere çarpmak yerine yörüngeye girme eğiliminde olmasıdır. Yörünge ise sadece bir cismin yerçekimi nedeniyle bir gezegene düşmesi ve onu devamlı olarak kendine çekmesi anlamına gelir. Uzay çok büyük olduğu için ve gezegenler de çok küçük olduğu için gezegenlere çarpmak çok zordur.

NE? NASIL?  Çocuk odalarını nasıl dekore edebilirsiniz?

Genel (Evrensel) Çekim Kuvveti

Evrende bulunan tüm cisimler (Dünya ve diğer gök cisimleri) birbirlerine çekim kuvveti uygularlar. Buna da genel (evrensel) çekim kanunu denir. Genel çekim kanunu, astronomi bilimine de çok şey kazandıran; Newton tarafından bulunmuştur.