Bir iskeletin üç işlevi vardır. Bunlar destek, koruma ve harekettir. Karada bulunan bir çok hayvanın, eğer iskeletleri olmasaydı, kendi ağırlıkları altında ezilirlerdi. Hatta suda yaşayan hayvanlar bile onlara şekil veren bir iskeletleri olmasaydı, şekilsiz birer kütle olurlardı.

Bir çok canlı, yumuşak dokularını koruyan iskeleye sahiptir. Örneğin kafatası beyni, kaburgalar ise akçiğer, kalp gibi iç organları korur. Bununla birlikte iskeletler, kasların da yardımıyla hayvanların hareket etmesini sağlarlar.

İskeletin üç ana tipi vardır; hidrostatik iskelet, dış iskelet ve iç iskelet

Hidrostatik iskelet, kapalı bir vücut boşluğunda basınç altında tutulan bir sıvıdan oluşur. Bu tip iskeletlere yassı solucanlarda, yuvarlak solucanlarda ve halkalı solucanlarda rastlanır. Hidrostatik iskeletler, suda yaşam için çok uygundur. Hidrostatik iskeletler, iç organları  korurlar, ayrıca yerde sürünmede ve zeminde tünel açmada destek sağlarlar. Ancak, hidrostatik iskelet, vücudu zeminden yukarda duran bir kara hayvanındaki gibi yürüme ya da koşma gibi karasal hareket formlarını desteklemezler.

NE? NASIL?  Hiç Durmaksızın En Uzağa Koşabilen Hayvan Hangisidir? 80 Saat 44 Dakika Koşuyor!

Dış iskelet (ekzoiskelet) ise hayvanın dışında oluşmuş sert bir kabuğa denir. Örneğin, çoğu yumuşakçada vücut, manto tarafından salgılanan bir kalker kabuk içine bulunur. Hayvan büyüdükçe, kabuğun dış kenarına madde ilave ederek, kabuğun çapı da gemişler. Midyeler dış iskeletin iç kısmına bağlanan kasları kullanarak, menteşeli kabuklarını kapatırlar.  İstakoz gibi bazı kabuklular ise dış iskeletlerini, belirli bölümlerini kalsiyum tuzları ekleyerek daha da sertleştirmiştir.

İç iskelet (endoiskelet), hayvanın yumuşak dokusu içine gömülmüş olarak bulunan kemikler gibi sert, destekleyicilerden oluşur. Vücut içi iskeletidir. Memeli iskeletleri, 200’den fazla kemikten oluşmuştur; bu kemiklerin bazıları birbirine kaynamış, bazıları ise eklemlerde harekete izin vermesi için birbirine bağlanmıştır.

Video: Canlılarda İskelet Çeşitleri

İskelelet nasıl hareket eder?

Belirli bir tip iskeletlere bağlı kasların kasılması ile hayvanlar hareket edebilir. Bir kasın eylemi kasılmadır. Örneğin, kolumuzu dirsekten bükmek için, dirseği bir kaldıracın destek noktası gibi kullanarak, biseps kasını kasarız. Bir iskelet kası ise motor siniri aracılığıyla uyarıldığında kasılır. Yani iskelet kas kasılması sinir sistemi tarafından kontrol edilir. İskelet kası kemiklere bağlıdır, iskeleti hareket ettirir ve çizgili görünüştedir.