Dünya’ya gelmiş en büyük liderler tarihe çok farklı yönler vererek bu günlere kadar ulaşmamıza yardımcı oldu. Büyük İskender’den Atatürk’e, Cengiz Han’dan Fatih Sultan Mehmet’e kadar birçok güçlü devlet adamı dünya tarihine adını yazdırmayı başardı. Bazı hükümdarlar o kadar güçlü imzalar atmayı başardı ki günümüzde dahi hala adını yaşatmayı başardılar.

Dünya’nın En Büyük Liderleri

Dünya’nın en büyük liderleri denilince akla ilk gelen M.Ö. 356 ve M.Ö 323 yıllarında yaşayan Büyük İskender yerini koruyor. Makedonya krallığını yapmış ve tarihin en eski imparatoru olarak yerini almıştır. Büyük İskender, İskender Rumi, İskender Yunani ve Makedonyalı İskender isimleri ile de biliniyor.

Dünya'ya Gelmiş En Büyük Liderler

Dünya’ya Gelmiş En Büyük Liderler

Roma’nın askeri ve politik lideri olarak bilinen MÖ 12 Temmuz 100 – MÖ 15 Mart 44 yılları arasında yaşayan Julius Caesar bir yandan hatip ve güçlü yazar olarak biliniyor. Roma Cumhuriyeti’nin Roma İmparatorluğu’na dönüşmesi konusunda kritik bir yeri vardır.  MS 395 ve 453 yılları arasında yaşayan Attila Hun İmparatoru olarak biliniyor. Batı kaynaklarında acımasız yapısı ile bilinir. Türk ve Macar kültüründe kahramanlık özellikleri ile bilinir.

NE? NASIL?  SGK Müjdeyi Verdi! Sigorta Girişi Olanlara Tam 801 TL Tutarında Ödeme...

1162 ve 17 Ağustos 1227 yılları arasında yaşayan Moğol Kabilelerinin buyruğu altında yaşamlarını birleştirerek Moğol İmparatorluklarını kurmayı başaran Cengiz Han birçok başarıya imza atmıştır. Dünya genelinde 200 kişinden 1’isinin onun soyundan geldiğine inanılır. Fatih Sultan Mehmet Han 30 Mart 1432 ve 3 Mayıs 1481 yılları arasında yaşamına devam etmiş, İslami Peygamberi Muhammed’in hadiselerine nail olduğu bilinmiş, kahramanlar arasında yerini almıştır.

Dünya'ya Gelmiş En Büyük Liderler

19 Mayıs 1881 ve 10 Kasım 1938 yılları arasında yaşayan Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti kurucusu olarak baş kahramanlar arasında yerini almıştır. Birçok katıldığı savaşta gösterdiği başarılar ile günümüze kadar uzanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaptığı değişiklikler sayesinde daha modern ve seküller bir konuma gelmede en büyük güç olmuştur.

20 Nisan 1889 ve 30 Nisan 1945 yılları arasında yaşayan Adolf Hitler; Alman İşçi Partisi lideridir. 1. Dünya Savaşı ardından meydana gelen Büyük Buhran’da asıl gücünü kazanmıştır.