Dünyanın En Gizemli İnsanları: Aborjinlerin Tarihi Günümüzde dünyanın en gizemli insanları Aborjinlerin tarihi gezginler tarafından araştırılmaya başlanmıştır. Birçok gezgin gezi sayfalarında Avustralya’nın yerli halkı olan Aborjinlere yer veriyor. Aborjinler Güneydoğu Asya’dan Avustralya’ya göç etmiş göçebe bir kabiledir. Bu kabilenin kendilerine ait olan bir dilleri yoktur. Yerli halk kendi aralarında şarkılar söyleyerek anlaşıyor ve birbirleriyle bu şekilde iletişim kuruyorlar. Halen günümüzde Avustralya’da Aborjinler varlığını sürdürüyor.

Dünyanın En Gizemli İnsanları: Aborjinlerin Tarihi

Fakat Aborjinlerin yer aldığı bölgeye farklı kültürden gelen kişiler giremiyor. Eğer ki girilmek istense dahi özel izin alınması gerekiyor. Yaşamlarını avcılık yaparak ve sebze, meyve yetiştirerek kazanan Aborjinler bir dönem soykırımlara maruz kalmıştır. İngilizler bu gizemli insanları anlayamamış ve yerli halkı kendi topraklarından göç etmek sorunda bırakmışlardır. Ayrıca İngilizlerin bölgeye gelmesiyle Aborjinler kızamık, suçiçeği gibi hastalıklarla tanışmış ve çok sayıda Aborjin hayatını kaybetmiştir. Böylelikle Aborjinlerin nüfusu hızla azalmıştır.

NE? NASIL?  Kan grubu nasıl anlaşılır?

 

Aborjinlerin Kültürleri Ve İnanışları Nasıldır?

Aborjinler Avustralya bölgesinde kabileler şeklinde yaşamlarını sürdüren topluluktur. Aborjinlerin kültürleri ve inanışları bu bölgeyi tanımayan kişilerin ilgisini çekiyor. Zira Aborjinlerin kendilerine özel inançları ve kültürleri bulunuyor. Bu gizemli kişiler özellikle toprağa karşı ayrı sevgi besliyor ve adeta toprağa hürmet ediyor. Dolayısıyla Aborjinler için maneviyatı güçlü insanlardır diyebiliriz. Aborjinler gördükleri rüyaları gelecek yaşantılarıyla bağdaştırıp gelecek adına derin anlamlar çıkarabiliyorlar. Aborjinler toprağı düş zamanı adını verdikleri efsenevi varlık için koruyorlar.

Dünyanın En Gizemli İnsanları: Aborjinlerin Tarihi

*Nehirleri

*Dağları

*İnsanları, hayvanları

Düş zamanı dedikleri varlığın yarattığına inanmışlardır. Günümüzde dahi halen Aborjinler düş zamanı inancını benimsiyor. Aborjinler arasında son dönemlerde İslam dinine yakınlık duyanların sayısı fazladır. Ancak yine de yerli halkın yüzde 70’i Hristiyan’dır.

 

Aborjinlerin Resmen Tanınması

Dünyanın en gizemli insanları olarak adlandırılan Aborjinler yapılan araştırmalar sonucunda kıtaya ilk yerleşen kabile olduğu kesinleşmiştir. Zira İngilizler Avustralya kıtasına ilk olarak kendilerinin yerleştiğini ve kıtanın kendilerine ait olduğunu öne sürmüşlerdir. Ancak 1999 yılında yapılan genetik araştırmalar ve incelemelerden sonra bölgede Aborjinlerin resmen tanınması sağlanmıştır. Aborjinler farklı yaşamları ve gizem içeren inanışlarıyla halen kişilerin ilgisini çekmektedir.

NE? NASIL?  Selimiye Camii'nin sırları nelerdir?