Çocuklar ve çocuklar ile zor durumlarda başa çıkma durumu, ebeveynlerin bilmesi gereken önemli bir konudur. Çünkü bu durum; çocuğun psikolojisi, ailenin psikolojisi, yaşanacak olan zorlukların kolay olarak atlatılması adına oldukça önemlidir. Bu sebeple; çocuklarla zor durumlarda nasıl başa çıkılır, nelere dikkat etmek gerekir, neler yapılmamalıdır, gibi konuların bilinmesi gerekir.

Çocuklarla Zor Durumlarda Nasıl Başa Çıkılır?

Çocuklarla, zor durumlar yaşanırken başa çıkmak için çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerin ve uygulama biçimlerinin öğrenilmesi gerekir.

Bu yöntemler:

  • Çocuğa görev verme
  • Çocuk için hazırlanan özel bir oyun alanı
  • Çocuğun akranları ile oynamasını sağlama

Başlıca, çocuklarla başa çıkma yöntemleri bu şekilde ifade edilebilir.

Bilinmesi gerekir ki; bir zorluk yaşandığı zaman, ortaya çıkan sorun doğrudan çocuğa anlatılmaz. Anlatılması halinde psikolojik olarak travmalar ortaya çıkabilir. Bu durumun yerine, çocuğun ilgisi farklı kısımlara çekilir.

NE? NASIL?  Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nasıl düzelir?

Seyredin: Çocuklarda İnatçılık Dönemi I Psikolog Önerileri

Çocuklarla Zor Durumda Başa Çıkma Yöntemlerini Uygulama

Zor durumlar ortaya çıktığı zaman uygulanacak olan yöntemlerin, farklı şekillerde uygulanması gerekir. Çocuklara görev verme yöntemi: Bu yöntemde, çocuk için uygun olan bir sorumluluk, çocuk tarafından gerçekleştirilmek üzere verilir. Bu sebeple çocuk, görevini yapmak ile uğraşırken daha fazla zorluk oluşmasına neden olmaz.

Çocuk için özel oyun alanı hazırlama: Çocukların ilgi alanları, oyun alanlarıdır. Bu sebeple zor durumlarda, çocuğun ilgisine en üst düzeyde hitap eden bir oyun alanı kurulur. Bu sayede de başa çıkılmış olur. Bir diğer yöntem ise, çocuğun akranları ile oynamasını sağlamaktır. Akran oyunlarında, hem çocuk kendisini geliştirir hem de zorluk durumlarında sorunu hissetmeyecektir.

Çocuklarla Zor Durumda Başa Çıkılırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Çocuklar, hissetme durumu olarak oldukça gelişmiştir. Ortamda olan bir gerginliğin hemen farkına varabilir ve bu durumdan oldukça olumsuz etkilenebilir. Bu sorunun önüne geçmek için çocuğun dikkati farklı bir duruma çekilmelidir. Ayrıca, dikkati farklı alana kaydırılmış olsa dahi bu durum sürekli değildir. Bir süre sonra merak duygusu ve içgüdüsüne bağlı olarak ailesinin yanında olmayı isteyecektir.

NE? NASIL?  Doğum çantası nasıl hazırlanmalı?

Zorluk sürecinde dahi olsa çocuğun ihmal edilmemesi, her zamanki durumlar yaşanıyor gibi ilgi gösterilmesi gerekir. Bu durumlar sağlandığı zaman; zorluk aşamasında çocuklarla başa çıkılmış, çocuğun zorluklardan etkilenmemesi sağlanmış ve en sağlıklı şekilde süreç atlatılmış olur. Ortaya çıkacak farklı sorunlarda, bu alanda uzman olan bireylere danışılabilir. Bu sayede en sağlıklı çözümler bulunur.