İdrar yollarının iltihaplanması ile görülebilen bebeklerde sistit problemi antibiyotik kullanımı ile tedavi edilir. İdrar yollarının iltihaplanması tıp literatüründe sistit olarak adlandırılır. İdrar yolları idrarın idrar torbasından yani mesaneden ayrılmasını sağlayan tüplerdir. Bakteriler normal durumlarda anüs ve üreme organları bölgesinde bulunabilirler.

Vücudun bu kısımlarında yaşayabilen bakteriler bazen idrar yollarını aşarak idrar torbasına ulaşabilirler. İdrar torbasına gelen bakteriler idrar atılımı sırasında idrar torbasından uzaklaştırılırlar. Sistit yani iltihaplanma ise mesaneye gelen bakterilerin atılan bakterilerden daha fazla olması durumunda meydana gelir. Özet olarak sistit, bakterilerin idrar yolları aracılığı ile idrar torbasına taşınması ile oluşur.

Sistit Hangi Cinsiyetteki Bebeklerde Daha Sık Görülüyor?

Özellikle kız bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları erkek bebeklere oranla daha fazla görülür. Kız bebeklerde idrar yolları daha kısa olduğu için bakteriler idrar torbasına daha kolay ulaşır. Bu nedenle sistit kız bebeklerde sistit problemi daha çok görülür.

İzleyin: Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları nasıl tedavi edilir?

Bebeklerde Sistit Ciddi Bir Hastalık Mıdır?

İdrar yollarının enfeksiyonu anlamına gelen sistit tedavi edilmediği takdirde kronik böbrek yetersizliği gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu yüzden sistit tedavisinde erken tanı ve tedavi önemlidir. Bebeklerin yaşı küçük olduğu için bebeklerde sistit problemi tedavisi zor olabilmektedir.

NE? NASIL?  Bebeğinizin bağışıklığını masajla nasıl güçlendirebilirsiniz?

Bebeklerde Sistitin Belirtileri Nelerdir?

Üreme organları ve anüste yaşayan bakterilerin idrar yolları aracılığı ile idrar torbasına taşınması ile iltihap meydana getirir. Bebeklerde sistit problemi tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık problemlerine yol açabilen sistit tedavisinin başarıya ulaşmasında erken tanı önemlidir. Aşağıda bebeklerde idrar yolları enfeksiyonu olabileceği gösteren belirtiler verilmiştir.

Bebeklerde sistit problemi olduğuna dair belirtiler şunlardır:

 • İdrar yaparken ağlama
 • Karın ağrısı
 • İdrarın kötü kokması
 • İdrarın kırmızı renkli olması
 • Bulantı ve kusma
 • Sebepsiz ağlama krizi
 • Sık idrara çıkıp az idrar yapma
 • İştahsızlık
 • Gelişme geriliği

Yukarıdaki belirtileri gösteren bebeklerin sistit açısından değerlendirilmesi gerekir. Bebeğin yaşının 2 yaşından küçük olması belirtileri anlamada zorluk çıkarabilir. Yukarıda sayılan başka hastalıkların belirtisi olarak da meydana gelebilir. Başka bir hastalığın olmadığı durumlarda yukarıdaki belirtileri gösteren bebekler uzman bir hekim tarafından sistit açısından değerlendirilmesi gerekir.

NE? NASIL?  Bebeklerde gaz problemi nasıl giderilir?

Bebeklerde Sistit Tedavisi Nasıl Olur?

Üst başlıkta verilen belirtiler bebekte başka herhangi bir hastalıktan kaynaklanmıyorsa bebeğin uzman bir çocuk hekimi tarafından muayene olması gerekir. Bebekten alınan idrar kültürü ile bebekte sistit varlığı araştırılır. Ayrıca mikrobiyolog tarafından incelenen idrar kültürü sayesinde iltihaba sebep olan bakterinin hangi antibiyotiğe karşı hassasiyet gösterdiği öğrenilir.

Belirlenen antibiyotik ile bebekte genellikle 2 haftalık bir tedavi sürecine başlanır. Belirtiler azalsa bile enfeksiyonun tamamen uzaklaştırılması için antibiyotik tedavisine devam edilir. Antibiyotik tedavisi başladıktan sonra 1-2 gün içinde bebekte iltihaba dair belirtiler azalmaya başlar. Antibiyotik alımından sonra bebekten tekrar idrar örneği alınır ve bebekte iltihaba sebep olan bakterilerin kalıp kalmadığı incelenir. Böylece bebeklerde sistit problemi tamamen tedavi edilmiş olur.

Bebeklerin Sistit Olmaması İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bebeklerde idrar yolları iltihabına sebep olarak tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara yol açabilecek sistite karşı korunması gerekir. Bebeklerde sistit problemi gelişmemesi için aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir.

NE? NASIL?  Çocuklarda göz bozuklukları neden kaynaklanır?

Bebeklerde sistin gelişmesini önleme amaçlı yapılması gereken maddeler şunlardır:

 • Bebeklerin bezleri sıkça kontrol edilip sık sık değiştirilmelidir.
 • Cinsel bölge temizliği önden arkaya doğru yapılmalıdır.
 • Bebeklerde genital bölgenin nemli kalmaması gerekir. Nemli bölge bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşturmaktadır.
 • Bebeklerin günde yeteri kadar su almasına dikkat edilmelidir.

Yukarıda sayılan maddelere dikkat edilerek bebeklerde sistit gelişmesi önlenebilir. Bebekler büyüdüğünde de doğru tuvalet eğitimi ile çocukluk çağı idrar yolları enfeksiyonundan korunmuş olunur. Bebeklerde gerekli özen gösterilerek sistit önlenebilir ve sistit oluşması durumunda uygulanan tedavi ile bebekler sağlıklarına kavuşabilirler.